Thursday, December 18, 2014

KREATIF PUPLIKA, SOLARIS

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam buat Junjungan Rasulullah SAW.

Hadis drp Uthman bin Affan ra drp Rasulullah: maksudnya : Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari al quran dan mengajarnya kpd orang lain.

maksud ayat 82 surah al isra'

Kami turunkan al quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang mukmin.

Wednesday, December 17, 2014

LAMAN SENI, SHAH ALAM (S 7)

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam Buat Junjungan Rasulullah SAW.

Maksud ayat al Baqarah 2

Kitab al quran ini tidak ada sebarang syak padanya dan ia menjadi petunjuk bagi orang yang bertaqwa.

maksud hadis daripada Abu Hurairah ra.

Sesiapa yang membaca al quran sepuluh ayat dalam satu makam, tidak dimasukkan ke dalam golongantang lalai.